Curbe de Sacrificiu pentru Români - Sfarsit


Scutirea de impozitare a dividendelor care vor fi reinvestite si care conduc la crearea de noi locuri de munca; Achitarea obligatiilor în termen de maxim 30 de zile de la data scadentei, de catre toate institutiile din administratia centrala si locala catre furnizori. Acest set de masuri va fi însotit de un mecanism de compensare în cadrul aceluiasi buget precum si de emiterea unui “certificat de garantare” de catre institutiile publice debitoare, pentru asigurarea finantarii de catre institutiile bancare; Capitalizarea CEC-BANK, marind astfel resursele de creditare utilizate la finantarea cu prioritate a IMM-urilor; Capitalizarea EXIMBANK, pentru promovarea exporturilor si diversificarea instrumentelor de asigurare si garantare a operatiunilor de export; Capitalizarea Fondului National de Garantare a IMM-urilor; Aplicarea unui program de sustinere a pietei de capital; Instituirea, în colaborare cu Banca Nationala a României (BNR), a unui mecanism de atragere, prin sistemul bancar românesc, de linii de finantare si dezvoltare de la institutiile financiare internationale cu destinatia creditarii întreprinderilor mici si mijlocii; Asumarea angajamentului politic ca totalul cheltuielilor de investitii sa fie mai mare decât deficitul bugetului consolidat. Astfel va exista garantia ca împrumuturile sunt îndreptate exclusiv catre investitii, creând si resursele de rambursare a lor. Cresterea deficitului bugetar; acesta se va face exclusiv pentru: investitii publice în infrastructura, cofinantarea fondurilor europene, parteneriat public privat, capitalizarea institutiilor financiare ale statului, a fondurilor de garantare, îmbunatatirea managementului IMM-urilor, acordarea ajutorului de stat pentru mari proiecte investitionale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu